เด็ก ๆ ที่บ้านเป็นแบบนี้รึเปล่า อยู่ไม่นิ่ง เรียกไม่หัน วัน ๆ นั่งกดแต่มือถือ ทั้งยังต้องเรียนออนไลน์ ทำการบ้านออนไลน์ วิชาที่ไม่คิดว่าจะเรียนออนไลน์ได้ก็ต้องทำ สอนเต้นออนไลน์ รำไทยออนไลน์ พละออนไลน์ ดนตรีออนไลน์ หนักสุดว่ายน้ำออนไลน์ สุดไปเลยไหมละ ใครจะไปคิด!!

จากข้อมูลการศึกษาของ TPAK พบว่า เด็กไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากกว่า 13 ชั่วโมงต่อวัน ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 พบว่า เด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้นเป็น 14 ชั่วโมงต่อวัน เพราะส่วนใหญ่ต้องเรียนออนไลน์และนั่งอยู่หน้าจอทั้งวัน ขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กต้องขยับร่างกาย 60 นาทีต่อวัน

Are the kids at home like this? They’re “อยู่ไม่นิ่ง” , they don’t turn around. Every day they sit and press their mobile phones. also have to study online do homework online Subjects that you don’t think you can study online have to do. Teaching online dance, online Thai dance, online physical education, online music, the hardest online swimming. Totally awesome, who would have thought!!
According to the TPAK study, Thai children are sedentary for more than 13 hours per day. Especially in the situation of COVID-19, it is found that children are sedentary, increasing to 14 hours per day. Because most of them have to study online and sit in front of a screen all day. The World Health Organization recommends that children move for 60 minutes a day.
Are the kids at home like this? They’re “อยู่ไม่นิ่ง”, they don’t turn around. Every day they sit and press their mobile phones. also have to study online do homework online Subjects that you don’t think you can study online have to do. Teaching online dance, online Thai dance, online physical education, online music, the hardest online swimming. Totally awesome, who would have thought!!
According to the TPAK study, Thai children are sedentary for more than 13 hours per day. Especially in the situation of COVID-19, it is found that children are sedentary, increasing to 14 hours per day. Because most of them have to study online and sit in front of a screen all day. The World Health Organization recommends that children move for 60 minutes a day.

ข้อมูลจาก : gmh.go.th

เด็กต้องใช้กล้ามเนื้อในการพัฒนาสมองให้มากขึ้น มาไถสเก็ตกันนะ พ่อแม่ชวนเล่น เลิกพฤติกรรมกดแต่หน้าจอมือถือ #Noนิ่ง #ชวนกันเล่น #เรียนออนไลน์ #หยุดจ้องจอ #เล่นให้เป็น #สเก็ต #NewNormal #โควิด19