Cart

ใส่สนับป้องกันยังไงให้ถูกต้อง

ใส่สนับป้องกันยังไงให้ถูกต้อง

สนับป้องกัน มี 2 ส่วน

  • ส่วนศรีษะ หมวกกันน๊อคแบบจักรยาน รูระบายอากาศต้องใหญ่พอที่จะระบายความร้อน เหงื่อเวลาออกกำลังให้มาก ไม่แนะนำหมวกรูเล็ก ๆ จะอับและร้อนมาก
  • ส่วนส่วนรับแรงกระแทก จุดรับแรงกระแทกมี 6 จุด มือ 2 ข้าง ศอก 2 ข้าง และเข่า 2 ข้าง