Cart

จังหวัดเชียงใหม่

ลานสเก็ตเชียงใหม่

ลานสเก็ตเอ็กซ์พีเรียนซ์

ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ติดกับร้าน OISHI BUFFET

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา 11.00 – 19.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ – นักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 11.00 – 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม 091 – 852 – 1926