Cart

จังหวัดขอนแก่น

ลานสเก็ตขอนแก่น

ลานสเก็ต ROLLER SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ลานสเก็ต ROLLER SPACE

ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา 11.00 – 19.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ – นักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 10.00 – 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม 095 – 175 – 0038