จักรยานจัดเป็นยานพาหนะที่มีข้อบังคับว่าใช้ขับบนถนนได้แล้ว แต่ก็ต้องใช้อย่างระวัง แต่”สเก็ต” ไม่ได้ถูกจัดเป็นยานพาหนะ แน่นอนว่าถนนไม่ใช่ที่ที่ควรในการไปเล่นเพราะอะไรหลายๆอย่างที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว งั้นเราจะเล่นสเก็ตที่ไหนได้บ้างล่ะ? 

สเก็ตเป็นกิจกรรมที่ควรมีสถานที่ในการเล่นที่ดีเช่นลานสเก็ต สถานที่ฝึกซ้อมเฉพาะเพื่อลดการบาดเจ็บและถ้าจะให้ดีควรมีคนฝึกสอนที่มีความรู้ที่ถูกต้องด้วยอย่างเช่น asiaskat ที่มีโค้ชที่มีประสบการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิด อุปกรณ์ครบสถานที่ไม่ต้องพูดถึงพร้อมมากจบในที่เดียวสามารถดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.asiaskate.com มีสาขาใกล้บ้านสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยค่ะ

#สเก็ต #รองเท้าสเก็ต #โรลเลอร์สเก็ต #อินไลน์สเก็ต #สเก็ตสลาลม #skate #Roller skate #รองเท้ามีล้อ #ศูนย์ซ่อมรองเท้าสเก็ต #รองเท้าสเก็ตคุณภาพดี #รองเท้าสเก็ตราคาถูก

Bicycles are now regulated vehicles that can be driven on roads. But it must be used with caution, but “skates” are not classified as vehicles. Of course, the road is not the place to go for a lot of things that can happen unexpectedly. So where can we skate? Skating is an activity that should have a good place to play, such as a skating rink. Dedicated training facilities to minimize injuries and ideally a coach with the right knowledge, such as an asiaskat, is closely supervised by an experienced coach. Complete equipment, not to mention, ready to finish in one place. There is a branch near the house, you can go to use the service.