Cart

จังหวัดลำพูน

ลานสเก็ตลำพูน

ลานสเก็ต ROLLER SPACE ชั้น 2 ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอล ลำพูน

ลานสเก็ต ROLLER SPACE

ชั้น 2 ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอล ลำพูน

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา 11.00 – 19.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ – นักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 11.00 – 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม 095 – 698 – 5304